Мездра и Добрословени с общ проект

Мездра и Добрословени с общ проект

Община Мездра съвместно с Румънската община Добрословени представлявана от кмета Джордже Тудорашку проведоха встъпителна пресконференция по проект ROBG 452 "Добре дошли в Средновековието", съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. 

„За мен е изключително удоволствие да бъда отново в Мездра. Бях силно впечатлен от начина по, който проведохте вашия фестивал през месец май. Очарован съм от професионализма и ентусиазма на всички колеги работили по този проект, защото именно чрез инвестиции в историята ще успеем да сближим още повече нашите култури и традиции. Вярвам, че догодина отново ще се видим в Мездра на поредното издание на вашия фестивал, а съм сигурен, че и Вие ще дойдете при нас в Решка, където предвиждаме още по-мащабно събитие.“- каза кметът на Добрословени Джордже Тудорашку. 

 

Събитието се проведе в голямата заседателна зала на Общински съвет Мездра. Ръководителят на проекта Пламен Червенков запозна партньорите от Румъния с историята на Археологическия комплекс в Мездра. Бяха представени и част от закупените въоръжения, смарт телевизор за нуждите на комплекса както и озвучителната система. По време на пресконференцията бе представен и изработения за целите на проекта уеб-сайт.

Целите на проекта са популяризиране на двете общини като туристически дестинации и засилване на туристическия поток в транс-граничния регион. 

 
2019-11-22 11:14:09