Дацовски е роден преди 100 години в местното село Търнак.

снимка 2


2019-08-05 11:01:17