Дацовски е роден преди 100 години в местното село Търнак.

снимка 22019-08-05 11:01:17