Ремонтират четвъртокласната пътна мрежа в Мизия

Ремонтират четвъртокласната пътна мрежа в Мизия

От началото на юли започна изпълнението на проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия", който включва ремонт на четири пътя. Той е по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” сключен между Община Мизия и ДФ „Земеделие”.

В момента се работи усилено на участъците Липница- Ботево и Липница- Галиче, като на втория участък е положен вече и изравнителния пласт.

В Крушовица текат строително-ремонтни работи по ул. «Минко Костадинов» от «Чайка» до «Старото село».

Галина ЙОЛКОВА
2019-08-02 09:30:30