Проекти за модерна визия подаде Бяла Слатина

Проекти за модерна визия подаде Бяла Слатина

Три проектни предложения подаде Община Бяла Слатина за финансиране по програмата за развитие на селските райони. Инициативите касаят ремонт и реконструкция на части от най-ключовите отсечки в града. Сред тях са улиците „Любен Каравелов“, „Княз Дондуков“, „Александър Стамболийски“,  „Димитър Благоев“ , „Христо Ботев“, както и цялата улица „Цар Калоян“. Общата стойност на трите проекта е 1 169 778.97 лв., а срокът за изпълнение ще е 36 месеца от датата на подписване на договора.

Основните дейности, които ще се извършат в отсечки от гореизброените улици, са: изграждане на нова улична настилка с плътен асфалтобетон; премахване на тротоара пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете; подмяна на съществуващи бордюри с нови понижени в границите на новоизградените асфалтови преходни рампи (към дворовете за гаражи); на места частично ще бъде изградена нова тротоарна асфалтобетонова настилка; отводняване на пътното платно чрез изграждането на бетонови бордюри; поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците.

„Стремежът е да се осигури необходимата публична и техническа инфраструктура, която е от първостепенно значение за облагородяване на жизнената среда и създаване на условия за развитие на икономиката в района“, подчертаха от общинската администрация в Бяла Слатина.
2019-04-16 16:30:49