Жители на Мездра питаха за работа Красен Кръстев

Жители на Мездра питаха за работа Красен Кръстев

Народният представител от ГЕРБ Красен Кръстев проведе приемен ден в Мездра. Той се срещна с кметове на кметства от общината, представители на бизнеса и граждани. Повече от 10 жители на община Мездра потърсиха съдействие за решаване на социални и битови проблеми. Отново най-често поставяните въпроси бяха свързани с осигуряване на трудова заетост и възможностите, които предлагат програмите за временна заетост. Представителите на бизнеса от своя страна запознаха народния представител с проблемите породени от липса на квалифицирани кадри в региона. Кметовете на кметства поискаха да им бъде предоставена допълнителна информация за програмите чрез които могат да кандидатстват за ремонт на храмове и облагородяване на населените места. Жител на град Мездра постави въпроса за увеличение на пенсиите. Той остана доволен от предоставената му информация за предстоящата от 1 юли 2019 г. индексация с 5,7% . Красен Кръстев обясни, че всички пенсионери, при които за месец април сборът от пенсиите им, заедно с добавките или изплатеният размер е до 348 лева включително ще получат добавка от 40 лева за Великден. Посетителка на приемния ден изказа благодарност към народния представител за неговото съдействие при решаване на поставен от нея проблем.
2019-04-02 15:48:14