Повече пари за читалищата в община Мездра

Повече пари за читалищата в община Мездра

 

Разпределиха парите за читалищна дейност в Община Мездра за 2019 г. Кметът инж. Събков поясни, че със собствени сили и средства ще се продължат ремонтите на читалищата. Той напомни, че през 2018 година са отремонтирани покривите на културните сгради в селата Дърманци,  Люти брод и Руска Бела и са отделени 20 000 лв. за подмяна на дограма и вътрешен ремонт на читалището в с. Зверино. В читалищата, развиващи активна творческа дейност ще продължи да работи финансиран от Общината корепетитор, а с целеви средства ще се изплащат обезщетенията за пенсиониращите се читалищни дейци. Общината ще оказва помощ при разработването и реализирането на проекти предимно за ремонт на сградния фонд. Общо 360 620 лева са заложени за читалищна дейност в Бюджет 2019. Тази година Община Мездра получи допълнително две условни бройки от Министерството на културата. Средства за една субсидирана бройка ще получат просветните институции в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Кремена, Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зли дол, Игнатица, Лик, Лютиброд, Люти дол, Моравица, Царевец и Крапец. С 1,5 субсидирани бройки ще разполагат читалищата в селищата  Оселна, Руска Бела и Типченица. С 2 субсидирани бройки ще бъдат читалищата в с. Зверино и с. Ребърково. За читалището в град Мездра традиционно ще бъдат осигурени средства за 13,5 условни бройки. Нараства делът на средствата, които читалищата получават на база проведените атестации на дейността. Най-много средства за обезпечаване на дейността получава мездренското читалище „Просвета-1925“ 117 673 лв., а най-малко това в Люти дол – 9 280 лв.

 
2019-02-28 10:23:45