Малчугани станаха полицаи, пожарникари и планинари

Малчугани стана полицаи, пожарникари и планинари

На открита педагогическа визита на тема: „Детската игра с нови функции“ бе домакин ДГ „Детелина“ в Бяла Слатина.

Целта на  иновативната педагогическа практика в III подготвителна група „Плодчета“ със старши учител Румяна Василева на тема: „Професиите на хората“ и IV подготвителна за училище група „Пчелички“ със старши учител Нели Иванова на тема: „Растенията и животните през зимата“ бе да се представят апробирани модели на интерактивни игри за преодоляване на негативни прояви при децата, възпитаване на сътрудничество, взаимопомощ и съпричастност в междуличностното общуване.

Малките „пожарникари“, „полицаи“ и „лекари“ загасиха успешно със съгласувани действия внезапно възникналия пожар в резултат от запален фоерверк на детски рожден ден. „Планинарите“ от четвърта подготвителна група, подкрепяйки се взаимно и помагайки си по „горската пътека“, изпълнена с много препятствия, успешно се погрижиха за животните и растенията в гората през зимата.

На квалификационната форма присъстваха доц.д-р Камелия Галчева, гл.ас.Георги Галчев, Таня Борисова- старши експерт по предучилищно образование в РУО-Враца, Дарина Кръстева- гл.експерт в дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“ в община Бяла Слатина, много директори и учители от детски градини на територията на община Бяла Слатина  и област Враца.

 

 

 
2019-02-25 14:49:38