Обсъдиха план-приема на среща в Бяла Слатина

Обсъдиха план-приема на среща в Бяла Слатина

В Бяла Слатина се проведе работна среща, свързана с обсъждане на необходимостта на бизнеса от кадри и възможностите за дуално обучение. На форума присъстваха  областният управител на Враца- Малина Николова, кметът на община Бяла Слатина- инж. Иво Цветков, кметът на орован- инж. Десислава Тодорова, изпълняващият длъжността директор на дирекция „Бюро по труда“  Бяла Слатина- Миглена Хитова, представители на общинска администрация Бяла Слатина и Борован, на бизнеса, както и директори на училища. Срещата бе открита от домакина на форума- инж. Иво Цветков, който сподели, че неговият екип работи усърдно и ще предложи балансиран държавен план- прием за учебната 2019-2020 година.

Областният управител подчерта, че водещи страни за осъществяване на държавния план са кметовете на общини, директори на училища и бизнеса и че е време да се предлага образование, свързано с адекватните нужди на бизнеса, така че накрая завършилите средно образование ученици да остават в област Враца.

Началникът на РУО- Враца Галина Евденова показа в презентация данни за завършилите през учебната 2017-2018 г. ученици и тяхната реализация. 

Акцент беше поставен върху необходимостта от единни действия и политики, както и по- голяма съгласуваност и прецизност, относно съобразяването на план- приема със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините и областта. Малина Николова подчерта, че реализирането на идеята за задоволяване реалните нужди на пазара на труда в близко бъдеще и насищането с кадри отговарящи на реалните нужди, са нужни разговори между кметствата, областна администрация, професионалните училища и бизнеса по места. Само така ще бъде избегната досегашната липса на съгласуваност между областната и общинска стратегия и ще бъдат осигурени кадри за реални работни места.     

Представителите на бизнеса изразиха готовност за съдействие и благодариха за възможността да споделят своята визия по този важен въпрос.

 

 
2018-11-29 14:10:53