Оформя се обликът на новия пазар в Мизия

Оформя се обликът на новия пазар в Мизия

Теренът около старата гара в Мизия вече придобива нов облик. Завършени са основните съоръжения, които оформят площадката като място за разполагането на градско тържище. Ремонтните дейности до сега бяха осъществени от „Атоменергоремонт” АД - Козлодуй. Направена е покривната конструкция, обособени са според изискванията рампите за хора с увреждания, насипан е терена с каменна настилка и са поставени бордюрите. 

В момента със собствени сили Общината продължава ремонта на почистения кладенец, чиято вода няма да е годна за пиене, но пък ще се използва за миене и почистване на терена. Извършват се ремонтни работи и по съществуващата обществена тоалетна, с която задължително трябва да разполага един такъв търговски обект на открито. Върху бетонната площадка вече се подреждат и сергиите за бъдещите търговци, а за любителите на топли кебапчета, кюфтета и сладки приказки предстои да бъде направено и барбекю.

На общинското ръководство му предстои и една нелека задача - да определи пазарен ден от седмицата и освен местните производители и частни стопани, които могат да предлагат своята продукция, да привлече търговци от пазарите в региона. 
2018-11-02 11:55:15