Проект помага на деца със затруднения в Бяла Слатина 

Проект помага на деца със затруднения в Бяла Слатина 

Читалище „Развитие 1892” осъществи поредната си инициатива в партньорство със сдружение „Първи юни”. Проект „Библиотека „Приобщи се” предостави възможност на деца и младежи с интелектуални затруднения и техните родители да участват в информационни сесии – ателиета на теми: „Великден“, „Културно разнообразие“, „Билките в България“, „Занаятите в България“, „Фотографията“ и „Туристическите маршрути на местно ниво“.

Темите на сесиите бяха избрани въз основа интересите на децата и младежите, като в тях се използваха материали за пряка работа и интерактивни игри. Децата, младежите и техните родители намериха гостоприемна и развиваща среда за научаване на нови знания, техники и умения, които могат да прилагат у дома си, сред приятели, когато са на гости. Библиотекарите усвоиха нови умения и подходи за работа с уязвими групи от обществото.

Чрез обогатяването на традиционните библиотечни услуги с нови и подобряване достъпа до информация на деца и младежи с интелектуални затруднения и техните родители, библиотеката работи устойчиво за развитие на местната общност и социалното приобщаване на различни групи хора. Проектът допринесе за утвърждаване партньорските взаимоотношения на Читалището в Бяла Слатина със сдружение „Първи юни”.

Проект „Библиотека „Приобщи се” се финансира от Фондация „Глобални библиотеки. Общата стойност на проекта е 4048,00 лв., от които 3328,00 лв. финансиране от Фондация „Глобални библиотеки” и 720,00 лв. финансов принос от НЧ „Развитие 1892” и Сдружение „Първи юни”. По проекта предстои заключителна информационна среща, която ще се състои на 19 октомври  от 10 ч. в художествена галерия при НЧ „Развитие 1892”.
2018-10-03 14:53:58