Криводол с проекти за нова градска визия

Криводол с проекти за нова градска визия

С три нови проекта ще кандидатства община Криводол по отворените мерки на Програмата за развитие на селските райони. Първият от тях предвижда обновяване на четири улици в града. Цялостно ще бъдат преасфалтирани участъци от около 2 км в тях. Вторият проект предвижда реконструкция на централния площад в Криводол. Нова вертикална планировка, растителност и осветление ще променят цялостно облика му, а с този и на центъра на града. Общата стойност на проектното предложение е 780 000 лв. Третият проект е по мярката за енергийна ефективност, която се отваря за първи път. По нея се предвижда да бъде сменен покрива на административната сграда, в която се помещава общината и читалището.   
2018-07-25 13:26:45