Разпределиха средства на учебни заведения

Разпределиха средства на учебни заведения

Директорите на учебни заведения обсъдиха и приеха разпределението на средствата за 2018г., извършено на база изготвени от Община Мездра формули. Това стана на работно съвещание, в което взеха участие кметът инж. Генади Събков, г-жа Цеца Костова- директор на Дирекция „Финанси, икономика и проекти“ и директорите на детските градини и училищата Общината.

100 % от полагащите се по стандарт средства получават професионалните гимназии в гр. Мездра. ПГ “Ал. Константинов“ ще получи 261 716 лв., а ПГ по МСС- 318 4 95 лв. Разпределението на средствата в неспециализираните училища в Общината е  90 % по основни компоненти и 10% по допълнителни компоненти. През годината СУ „Св. Климент Охридски“- с. Зверино ще получи 533 099 лв., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Мездра- 693 933 лв., ОУ „Хр. Ботев“- Мездра - 919 410 лв., СУ “Иван Вазов“ - 1 024892 лв., ОУ „В. Кънчов“- с. Моравица 181 572 лв.

Средствата за дейност „Детски градини“ се разпределят в следното съотношение: 98,5 % по основни компоненти и 1,5 % по допълнителни. За годината ДГ “Слънчице“ ще получи 295 404 лв.,  ДГ “Мир“ – 425 010 лв. , ДГ “Роза“-   262 523 лв., ДГ „Звездичка“-  200 295 лв., а ДГ “Детелина“ – 385 949 лв.

На съвещанието бяха приети условията и реда за разпределение на средствата  по допълнителни компоненти, средствата от резерва и допълващите стандарти. Всички директори изказаха мнение, че така разпределените средства ще им бъдат напълно достатъчни за финансиране на дейностите в институциите.
2018-03-01 13:20:59