Пенсионерски клуб с ново ръководство

Пенсионерски клуб с ново ръководство

Отчетно-изборно събрание проведоха членовете на Сдружение „Пенсионерски клуб Железничар-Мездра“. То се състоя в наскоро придобитото помещение, находящо се на втория етаж в източното крило на сградата на ж.п. гара Мездра. Председателят на Управителния съвет г-н Марин Събков направи отчет за дейността на клуба през 2017г., а г-жа Тинка Манчева представи финансово- отчетен доклад.

Официален гост на срещата бе кметът инж. Генади Събков. Той пожела на членовете на пенсионерския клуб много здраве, щастие и успехи и пое ангажимент Община Мездра да подобри облика на новото помещение.

На събранието бе прието и новото ръководство на пенсионерския клуб. В него влизат 7 души- Румяна Савова, Мими Мишонова, Любомир Лишковски, Цветан Тодоров, Петър Василев, Веселин Вълчев и Марин Събков.

В Сдружение „Пенсионерски клуб Железничар-Мездра“ членуват 65 лица. Целта на организацията е развитие на културно-просветната дейност сред членовете от Мездра и района.


1
2


2018-01-31 13:26:44