Удължава се срокът за подаване на заявления за разделно събиране

Удължава се срокът за подаване на заявления за разделно събиране

До 26 януари Община Мездра удължава срока за приемане на заявления за участие в системата за разделно събиране за настоящата година за гр. Мездра и с. Зверино. Документите  се получават и подават в Информационния център на Общината, който поради ремонт на сградата временно се помещава в Ритуалната зала. Необходимо е преди това гражданите да направят заверка на заявленията в отдел ’’Местни данъци и такси”.

На основание чл.13 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра разделно ще се събират определени от Общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, черни и цветни метали. При участие в системата за разделно събиране, такса битови отпадъци ще се намалява с 30 % за сгради и застроени дворни места на граждани и организации.

Минималните единични годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра за 2018г. се запазват на нивото от 2017 година и са както следва:

  1. Търговски обекти – за 1 кв.м. полезна площ

-град Мездра – 40 кг. хартия                                                  – с.Зверино – 30 кг.хартия

  1. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място

-град Мездра – 30 кг. хартия                                                  – с.Зверино – 20 кг.хартия

  1. Жилщни имоти- за 1 лице, живеещо в имота

 

-град Мездра – 70 кг. хартия                                               – с.Зверино – 50 кг.хартия

 

  1. Офиси и учреждения- за 1 лице от персонала

-град Мездра – 60 кг. хартия                                                 – с.Зверино – 40 кг.хартия

  1. Производствени площадки – за 1 дка площ

 

-град Мездра – 3 т. хартия                                                    – с.Зверино – 1т. хартия
2018-01-02 13:47:24