Ремонтират гробищен парк със 70 бона

Ремонтират гробищен парк със 70 бона

Основен ремонт ще бъде направен на гробищния парк в Оряхово. В дейностите ще бъдат вложени средства в размер на близо 70 хил. лв. Предвижда се уширяване на парка, включващо почистване на терена и подравняване на съществуващия охранителен канал, както и насипването и уплътняването с несортиран трошен камък за оформянето на алеите. На лицевата част на гробищата ще се изгради метална ограда върху стоманобетонов бордюр. Предвижда се и монтирането на метална входна врата и портал. По съществуващата сграда ще се подмени дървената дограма с нови ПВЦ прозорци и алуминиеви врати. Ще се постави и топлоизолация по сградата. Ко обаче ще поеме дейностите ще стане ясно след финализирането на обявената от кметския екип обществена поръчка. Критерият, който ще определи спечелилия възлагането на поръчката, е „оптималното съотношение качество/цена“ на офертите.
2017-12-12 13:11:22