Модернизират подаването на заявки от детски и социални заведения

Модернизират подаването на заявки от детски и социални заведения

Заявките за доставка на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, картофи и кореноплодни, варива, плодове, зеленчуци и готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид в детските и социални заведения на територията на община Мездра ще се подават по електронен път. Това заяви на работна среща Елза Янева, изпълнителен директор на фирма „Eat Well”, класирана на първо място по 8 от 14-те обособени позиции на обществена поръчка-открита процедура с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“.

Електронните заявки ще се подават от домакините на детските и социални заведения от 14.12.2017г. Това ще става чрез специална уеб платформа, в която служители на Община Мездра ще имат възможност да осъществяват контролна дейност.

На срещата присъстваха: Елена Нанова- директор на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“, Диана Вутова- дир. на  Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания и директори на детските заведения в общината. 

 
2017-12-12 10:15:44