Мездра ще има модерна пожарна служба

Мездра ще има модерна пожарна служба

Община Мездра в партньорство с Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението реализира проект BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра- обект пожарна служба на РС "ПБЗН". На финална пресконференция ръководителят на екипа за управление на проекта инж. Розалина Георгиева отчете постигнатите резултати.

“В рамките на проекта са извършени ремонтни дейности в административната сграда на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”- Мездра, включващи: подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолация, топло- и хидроизолация на покрив, обновяване на осветлението и мълниезащитната инсталация. В резултат от реализацията на проекта се очаква значително намаляване на енергийното потребление - намаляване на експлоатационните разходи на сградата и екологичен ефект, включващ редуциране на емисиите на въглероден диоксид с 16,4 тона/годишно”, каза инж. Георгиева.

Тя допълни, че освен тези практически резултати, изпълнението на проекта води до забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси, значително подобряване на комфорта на работещите и посетителите в сградата.

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков от своя страна заяви, че сградата на местната пожарна е много важна за всички жители на общината, защото по този начин те засвидетелстват уважението си към хората, които са призвани спасяват животи.

„ За нас като общинско ръководство е най-важно ремонтът на сградата да бъде изпълнен качествено и ползвателите й да са доволни от направената инвестиция. Това ще бъде атестат за успешно приключен проект.

До края на календарната 2017 г. трябва да бъдат завършени ремонтните дейности на два от обектите, осъществени по ОП “Региони в растеж“--полиция и пожарна. Искам всичко да бъде перфектно, за да приключим и финансовото разплащане на обекта. Няма да се поколебая да спра разплащането, ако се усъмня в качеството на някой от извършените СМР”, категоричен бе инж. Събков.

Началникът на РС“ПБЗН“-Мездра Васил Иванов изказа благодарност към общинското ръководство за осъществяването на проекта:

„Аз и колегите смятаме, че ремонтите дейности се осъществяват качествено. Смятам, че реализирането на проекта ще окаже положителен ефект върху отоплението на сградата през зимата“, каза още Васил Иванов.

Общата стойност на финансирането възлезе на 95 945,56 лв., от които 81 553,74 лв. европейско финансиране и 14 391,82 лв. национално съфинансиране.

В Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Мездра работят 21 служители, които обслужват територия с площ от 519 114 дка с население от 21 627 жители, разпределени в 28 населени места.

Проектът, който е със срок на изпълнение 16 декември 2017 г., се финансира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
2017-11-22 15:34:46