Дадоха подкрепа на децата в неравностойно положение

Дадоха подкрепа на децата в неравностойно положение

Заключителна пресконференция по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция” се проведе в художествената галерия на НЧ „Развитие – 1892” в Бяла Слатина. Бенефициент е общинската администрация. Партньори по проекта са ДГ «Детелина», ДГ «Незабравка», ДГ «Вълка Н. Ташевска», ДГ «Червена шапчица» и Сдружение с нестопанска цел «Първи юни». Проектът е насочен към децата от етническите малцинства, техните родители и маргинализираните групи.

Начало на пресконференцията дадоха децата от група за фолклорни танци «Пъстра китка» към детска градина «Детелина» гр. Бяла Слатина с допълнителна база с. Търнак, сформирана в изпълнение на дейност 5 от проекта «Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства» . 

„Настоящият проект е от съществено значение за осъществяване политиката на ръководството на община Бяла Слатина в сферата на образованието. С реализирането му бе удовлетворена потребността от прилагане на целенасочени мерки за образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност на деца от етническите малцинства. Бе предоставена подкрепа на децата в неравностойно положение на възраст от 3 до 6 години, за ранно развитие и образование от ДГ “Незабравка“- с бази в с. Соколаре и с. Тлачене, ДГ “Червена шапчица“ с. Габаре с база в с. Бъркачево, ДГ “Детелина“, база с. Търнак, ДГ “Вълка Ташевска“ с. Търнава с бази в  с.Алтимир и с.Галиче.”, заяви зам. кметът на община Бяла Слатина Петър Петров.

Изпълнението на проекта осигури  възможности и подходящи условия за възпитателни занимания в мултикултурна среда. Заложените в проекта дейности са изпълнени благодарение на  задълбочената работа и усилия на екипа за организация и управление на проекта  и нашите партньори-детските градини и Сдружение “Първи юни“.

Събитието  уважиха с присъствието си Галина Евденова- началник на Регионален инспекторат по образованието Враца, Веселка Борисова - Председател на ОбС Бяла Слатина, кметове на населените места от общината, учители от детските заведения на територията на общината, родители и граждани.

 

 

 
2017-09-29 16:24:03