Лют скандал за пари в Община Криводол

Лют скандал за пари в Община Криводол

Лют спор за заплати се заформи в Община Криводол. Местният съветник от БСП Иван Иванов е предявил съдебен иск срещу местната управа. В него той твърди, че не са му изплатени възнаграждения за 4 месеца – от февруари до юни т.г. Финансовите претенции на Иванов са в размер на 2060 лв.

От своя страна, кметът Данчев разпространи позиция по скандала. Той е подал възражение в Районния съд срещу издадена заповед за изплащане на исканите от Иванов пари.В нея той твърди, че жалбите на съветника са неоснователни, тъй като същият не е присъствал на три заседания на общинския съвет. Градоначалникът припомня, че на местните сенатори се плаща съобразно участието им в местното самоуправление, а не просто защото са положили клетва като съветници. Претенциите на Иванов са „меко казано странни“, пише в позицията си кметът Данчев и припомня, че за подобни случаи има изрични законови текстове.

„Оставям на преценката на гражданите да решат сами доколко е морално да се получават суми за заседания, на които един съветник не е присъствал“, пише в заключение градоначалникът на Криводол. 

Ето я и позицията на кмета на Криводол без редакторска намеса:

Кметът на Община Криводол подаде в Районен съд Враца възражение срещу издадена заповед за изпълнение на парично задължение в полза на общински съветник от Българска социалистическа партия. Претенцията на съветника е за 2060.00 лв. – неизплатени му според него възнаграждения като общински съветник за месеците февруари, март, април и май 2017 г. Към тази сума се иска Общината да бъде осъдена да му заплати и разноските по заповедното производство (300.00 лв. адвокатски хонорар и 41.20 лв. държавна такса).

С оглед факта, че избран от гражданите на Община Криводол да защитава интересите им общински съветник предявява финансови претенции към Общината е важно да се отчита следното:

Според чл. 34, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, а не по принцип за това, че е общински съветник.

Конкретният съветник е присъствал на 29 от проведените 32 заседания на Общински съвет Криводол от полагането на клетва от същия през Ноември 2015 г. до края на месец юни 2017 г., като надлежно са му изплатени възнаграждения, съответстващи на участията му в работата на Съвета. Тези участия се свеждат до физическо присъствие и гласуване, видно от протоколите от заседанията на ОС Криводол, които са публично оповестени на сайта на Общината. От полагане на клетва като общински съветник до момента, заявилият претенции съветник не е внесъл нито едно предложение за решение на Общинския съвет. В протоколите от заседанията на този орган не е отразена нито една мотивирана позиция на същия съветник по какъвто и да било въпрос от компетентността на колективния орган.

Спорът за основателността на претенците за парични суми ще бъде решен по съдебен ред. Обществото обаче има правото да формира мнението си за моралните аспекти на случая. Претенцията да се получават месечни възнаграждения без оглед на реалните участия в работата на Общинския съвет и то без да се удържат дължимите върху тях суми за задължителни осигурителни вноски и данък, меко казано са странни и са в разрез с изрични предписания на ТП на НОИ Враца. Всеки български гражданин получава доходи на база положен труд, а не защото има едно или друго качество. Всеки български гражданин дължи данък и осигуровки върху доходите си от труд. Дълбокото ми убеждение е, че общинските съветници не правят изключение от това правило.

Оставям на преценката на гражданите от Община Криводол да решат сами доколко е морално да се получават суми за заседания, на които един съветник не е присъствал. В крайна сметка всички ние сме избрани, за да служим на гражданите от Община Криводол, а не на личните си финансови, политически или други интереси.

Оставам с уважение към всички граждани на Община Криводол.

 
2017-07-27 12:12:30