Мездра превръща села в райски кътчета

Мездра превръща села в райски кътчета

Девет са постъпилите в Община Мездра предложения за реализиране на проекти по програмата “Малки местни инициативи – Мездра 2017“, която има за цел да преобрази визията и средата на живот за населението. Осем от проектите са оценени и класирани като допустими, а един е отпаднал. Крайният срок за изпълнение е 30 октомври, като за одобрени са заделени около 30 000 лв. от общинския бюджет.

Според подадените проекти в Очин дол ще се изгражда кът за отдих и оформяне на прилежащите му пространства. Във Върбешница ще се създаде „райско кътче“ в центъра на селото. Горна Кремена пък иска подмяна на дограмата в кметството и читалището. Средното училище „Иван Вазов“ в Мездра пък има проект за изграждане на стрийт фитнес на открито. Предложение на Руска бяла пък предвижда възстановяване на централната селска чешма и облагородяване на прилежащото пространство.  Село Царевец кандидатства с проект за ремонт на залата за тържества, а в Типченица искат мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството /подмяна на част от дограмата, ремонт на помещения на кметството, пенсионерския клуб и салон към читалището/. Брусен участва с проект „Бъдеще за децата“, според който ще се изградят три беседки за отдих, ще бъде подменена ограда на детска площадка и ще се ремонтира тоалетна.

Постъпилите проектни предложения са разгледани от комисия от експерти, кото са дали становище за всяко от предложенията.  
2017-06-15 14:15:48