Ремонтират учебни заведения в Мездра

Ремонтират учебни заведения в Мездра

Сградите на пет учебни заведения в община Мездра ще бъдат изцяло обновени. Ремонтните дейности ще бъдат по проект "Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра". Това обяви градоначалникът Генади Събков. Изцяло ремонтирани ще бъдат детските градини „Мир”, „Слънчице”, Основните училища „Св. св. Кирил и Методий” и „Христо Ботев”, както и СУ „Иван Вазов”. Средствата за дейностите са осигурени по договор  за безвъзмездна финансова помощ, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 970 692,71 лв., от които 814 644,01 лв. европейско финансиране чрез ЕФРР и 143 760,70 лв. национално съфинансиране.

Основната цел е внедряването на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура, чрез които значително ще се намалят разходите за електрическа и топлинна енергия и ще се повиши качеството на работната среда на децата, учениците и служителите.

Очаква се строителните дейности да финишират на 190 юли 2018 година. Основаната част от предвидените строително-монтажни работи ще бъдат извършени през лятото на 2017 г., когато децата и учениците са във ваканция и няма да се възпрепятства нормалното протичане на учебния процес.

 

 
2017-05-24 15:07:43