Общинският съвет в Оряхово се отчита, гласуват и бюджета

Общинският съвет в Оряхово се отчита, гласуват и бюджета

Общинският съвет в Оряхово ще проведе първото си заседание за годината в четвъртък. В дневния ред за предстоящата сесия са включени 12 точки за разглеждане. Ключова ще бъде докладната за приемане на общинския бюджет за 2017 г., която ще представи кметът Росен Добрев.
На идното заседание местният парламент ще отчете и дейността си за второто полугодие на 2016.  Общинските съветници ще трябва да вземат решение и по докладната, касаеща МБАЛ „Христо Ботев” във Враца. Кметът Добрев е поканен да участва в извънредното общо събрание на болницата, в която общината е сред акционерите. Очаква се на него да се обсъжда вариантът за вземане на кредит, който да спаси потъналата в дългове лечебница.
Общинският съвет в Оряхово ще гласува и програмата за опазване на околната среда на местната управа за периода 2016 г. – 2020 г. , както и тази за управление на отпадъците за същия период.
Кметът Росен Добрев пък ще отчете изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество през изминалата година, както и състоянието на собствеността и резултатите от нейното управление. Сред точките, включени в дневния ред за предстоящото заседание е и тази за годишния план за 2017 г. на звено „Вътрешен одит” към местната администрация.
2017-01-23 15:25:02