Единодушно избраха новия председател на съда в Мездра

Единодушно избраха новия председател на съда в Мездра

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пълно единодушие с 10 гласа „за“ Иванка Кожухарова за председател на Районен съд – Мездра. Тя бе и единственият кандидат за вакантния пост. Съдия Кожухарова има 26 г. юридически стаж в органите на съдебната власт. През 1990 г. започва като младши съдия, а през следваща година е назначена за съдия.
Пред членовете на Съдийската колегия на ВСС тя посочи, че придобитият професионален опит е изградил у нея умения за работа в екип, коректност и добра комуникация с граждани и институции, а подкрепата на магистратите и съдебните служители са я мотивирали да се кандидатира за длъжността.
Подкрепа за кандидатурата на Кожухарова даде Камен Иванов, който акцентира на дългогодишния й професионален стаж като съдия и добро познаване на работата на съда. Той изрази убеденост, че колективът ще застане зад нея, както и че кандидатът има възможност да обедини колегите си, за да се запази добрата атмосфера и функциониране на Районен съд – Мездра.
2016-07-19 15:17:39