Читалището в Липница поддържа духа на селото

Читалището в Липница поддържа духа на селото

Липница се гордее с ремонтирана читалищна сграда. Облагороден е целият сграден фонд, както и прилежащите му площи. Ремонтът на читалището е финансиран с 485 000 лв. по Програмата за развитие на селските райони.  Секретарят на читалището Галя Христова разказва, че по проект „Глобални библиотеки” са получили ново оборудване - 4 компютъра в мрежа, мултифункционално устройство и мултимедия. Библиотеката е предпочитано място за срещи на хората от селото, защото предлага безплатен достъп до интернет, както и добър библиотечен фонд на тяхно разположение. Към читалището има действащи групи за представяне на народни обичаи и традиции, певческа група, група за художествено слово и клуб „Приятели на книгата”. Самодейците участват в тържествата от празничния календар, включват се и в провеждащите се в София ежегодни фестивали „Альоша” и „Сребърни чучулиги”, откъдето се завръщат с грамоти за отлично представяне. През изминалата година са участвали на третия фолклорен фестивал „Хайредин – 2015 с Вяра, Надежда и Любов”. Организират ежегоден маратон на четенето с гост-четец, като тази година в ролята влиза кметът на общината д-р Виолин Крушовенски. През лятото действа занимания по интереси за децата от селото. Читалището работи съвместно с ЦДГ „Калинка” и клуб на пенсионера.  Всички заедно организират представления, за да зарадват настанените в Дом за стари хора „Баба Марта” в Липница.

Наскоро е издадена книгата „Липница – топлота от големия огън” на изтъкнатия журналист Георги Белински, който е родом от селото. Авторът е благодарен на Красимир и Дилян Кунчеви от Липница, дарили  средства за издаването на книгата.


сн1
сн2

Коментари2016-06-23 12:01:33