Чиновници, лекари и ученици почистиха Мездра

Чиновници, лекари и ученици почистиха Мездра

Мездренчани дружно събраха над 23 тона битови отпадъци, като най-активни в почистването бяха служителите на Общинска администрация. На локацията при стария път за Враца, около река Моравешка, 15 общински служители, заедно с кмета инж. Генади Събков, успяха да съберат 104 чувала с битови отпадъци с общо тегло 1630 кг.
Шест общински съветници, водени от председателя на Общинския съвет  Яна Нинова, успяха да съберат 12 чувала с битови отпадъци в парка над СОУ „Иван Вазов“. Общото тегло на отпадъците, които съветниците събраха, бе около 170 кг. Активно се включиха също служители на БДЖ „Товарни превози“, Държавно горско стопанство, МБАЛ – Мездра и СОУ „Иван Вазов“. В селата се включиха общо 380 човека, като събраните чували бяха 403, с общо тегло над 6 тона. Рекордьор е село Върбешница с 80 събрани чувала, втори са жителите на село Лик с 34 събрани чувала, а трети – горнокременчани с 30 събрани чувала.
2016-06-07 09:46:08