МБАЛ-Мездра изпълнява мисията си въпреки всичко

МБАЛ-Мездра изпълнява мисията си въпреки всичко

Д-р Илиана Михайлова - управител на "МБАЛ-Мездра” ЕООД

 


"МБАЛ-Мездра” ЕООД е от общинските болници, които с неимоверни усилия осъществяват своята мисия - осигуряване на качествени медицински услуги, въпреки администрирането в здравеопазването, въпреки финансовите лимити, въпреки ограниченията. В предходната 2015 г. в лечебното заведение се лекуваха 5032 души, извършиха се 1001 операции, родиха се 239 бебета. Над 10 000 рентгенови изследвания, над 88 000 лабораторни изследвания се извършиха в Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория и Отделение по обща и клинична патология.

Болницата разполага с необходимата апаратура, съответстваща на медицинските стандарти и нивата на компетентности. През 2015 г. заработиха два нови апарата от по-висш клас - За горна ендоскопия с видиосистема и За 4-D ехографско изследване. Лекарите са утвърдени професионалисти, медицинските специалисти с внимание и с човещина обгрижват болните, но всички те очакват по-добри условия за труд, търсят повишаване на квалификацията си, за да отговарят на нарастващите очаквания на своите пациенти. Затова са необходими европейска реформа, гарантиране на бюджет на здравеопазването, съответстващ на реалните потребности за гарантиране на високо качество и пълен обем на медицинските дейности в лечението на пациентите.

Настояваме за такава реформа в здравеопазването, гарантираща свободния достъп на пациентите, техния свободен избор къде да се лекуват.

Настояваме за точни правила и честна конкуренция, защото искаме нашите пациенти да бъдат европейски граждани в европейска държава. Защото искаме нашите деца да бъдат деца на Европа с достойни условия за тяхното здраве, развитие и реализация в собствената им родина.
2016-04-07 11:41:52