Специализирана болница предлага качествена рехабилитация

Специализирана болница предлага качествена рехабилитация

"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести” - гр. Мездра съществува от 1967 година и е единствената такава в Северозападна България. В нея се лекуват пациенти от цялата страна и от всички възрасти. Работи по договор с РЗОК и на свободен прием.

Болницата е с традиции в рехабилитацията на ССЗ, ЦНС, ПНС, ДЦП, родова травма и други.

Всеотдаен колектив съчетава опита на по- възрастните с нововъведенията на младото поколение. Болницата разполага с необходимата апаратура за диагностика и рехабилитация. Има секции електро и светлолечение, термотерапия, кинезитерапия, мануална терапия и лечебни масажи, лазертерапия, терапия с поморийска луга и други.

Пациентите се наблюдават от лекари с различни специалности. Болницата е реновирана многократно и предлага чудесни условия в работните кабинети, болничните стаи, вкусна храна, включително и по избор. Разположена е в красива гориста местност, извън градски условия, което допринася още повече за успеха на лечебния процес.

Телефони за контакти: ОФРМ: (0910) 9-33-47, 0879 88-50-05

Вътрешно отделение: (0910) 9-23-52, 0879 88-50-06

Интернет страница: sbrmezdra.org

 


1
2
3


2016-04-07 11:43:44