ПК “Труд” излезе на печалба

ПК “Труд” излезе на печалба

Успешна 2015 г. отчете на свое събрание потребителна кооперация “Труд” - Мездра. “Това, че за първи път от три години кооперацията приключва с 873 лв. счетоводна печалба само допълнително трябва да мотивира Управителния съвет за усърдна работа и намиране на пътища за осигуряване на финансов ресурс, за да продължи реформите”, заяви Красимир Тодоров, председател на УС на ПК “Труд” - Мездра.

Изминалата 2015 г., председателят на УС на ПК “Труд” определи като изцяло търговска. “Разбира се, не изключваме билкосъбирането и изваряването на ракия в единствения ни действащ казан в Боденец”, допълни още Красимир Тодоров. “Чест е да работиш за най-стария действащ икономически субект в общината, който навърши 108 години”, смята председателят.

За 2015 г. общият обем на приходите, които ПК “Труд” реализира е над 1 млн. лв., като само 42 хил. лв. от продажба на активи, а останалите от търговска дейност.

ПК “Труд” - Мездра стопанисва 11 търговски обекта - смесени магазини в 10 села, а от края на септември м.г. има и магазин от веригата КООП в Мездра. “Основните ни клиенти по селата са хора в пенсионна възраст и месечните обороти, които отчитаме следва графика на получаване на пенсиите. Нашите магазини поемат и социални функции, като често те се явяват на моменти и като единственото културно средище в малките села”, заяви още Красимир Тодоров. По време на отчетното събрание, на 17 март, председателят на Управителния съвет на ПК “Труд” съобщи, че в кооперацията продължава прегледът на членството и безплатната подмяна на старите членски книжки с нови. “През изтеклата година, отписани с молба или подари смърт са 46 член-кооператори, новопостъпили или с възстановено членство са 7, а общо редовни според устава 601 с дялов капитал - 120 хил. лв. Средният размер на дяловата вноска е около 200 лв., което е с 12 лева на човек в повече от миналата година”, коментира още Тодоров. Общото събрание прие да бъде начислен дивидент от 5 % върху дяловия капитал, което означава много добра доходност за страната. Дивидентът ще може да бъде получен под формата на стоки в кооперативните магазини. За изминалата година в кооперацията са били заети 24 лица по трудово правоотношение. “През отчетната година възстановихме 19 хил. лв. на Фонд “Инвестиции” към ЦКС”, допълни още Красимир Тодоров.
2016-03-26 10:00:45