Младежи започват работа по проект в Община Оряхово

Младежи започват работа по проект в Община Оряхово

Чистач-хигиенист, 4-ма охранители, 11 работници в строителството, 29 работници-озеленители предстои да започнат работа по проект „Обучение и заетост за млади хора”, който се финансира чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. Младежите ще имат наставници, които трябва да притежават професионален опит по същата професия, по която ще се проведе наставничеството.

По проекта Община Оряхово е подала заявка за общо 46 младежи. Кандидатствали са 84 човека. От тях 45 са одобрени да започнат работа в Оряхово, селата Лесковец, Селановци и Остров, за срок от 6 месеца.
Възнаграждението, което ще получат е в размер на минималната работна заплата – 420 лв.
Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”.
Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място.
2016-02-09 15:15:38