Единствено обединени ще работим пълноценно за Община Мездра

Единствено обединени ще работим пълноценно за Община Мездра

Яна Нинова е родена на 13.12.1973 г. в гр. Враца. Майка й е учителка по български език и литература, а баща й -ветеринарен лекар. Като млади специалисти са разпределени на работа във врачанското село Ракево, до 1979 год. Преместват се в гр. Мездра и тя започва училище през 1980 год. Завършва гимназиално образование в ЕСПУ "Д. Благоев” със специалност "Администратор-информатор в отдиха и туризма”. Висшето си образование получава в Юридически факултет на ТУ-Варна. Дипломира се с отличен успех през 1999 год. като Магистър по "Публична администрация”. Специализира Полицейска администрация. Посещава различни допълнителни курсове за квалификация, между които "Законодателна рамка на местното самоуправление-правомощия на кметове и общински съветници и конфликт на интереси в местната власт”, "Управление на Европроекти”, "Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”, "Методи за анализ и оценка на данни и политики”, "Подобряване административното обслужване на гражданите”, "Стратегическо планиране, включително мониторинг и оценка на изпълнението на политики”, "Разработване и изпълнение на общинска политика”, "Общинска политика за развитие на културата и туризма” Обучения по Административен капацитет, ОПРР, ОПЧР, ОПАК, НПО. Работи заедно със семейството си в собствената си фирма дълги години наред. На 03.01.2010 год. е назначена в ПП ГЕРБ като Технически сътрудник в офиса на партията в община Мездра, където работи и до момента. Член е на сдружението "Бъдеще за Община Мездра”. Общински съветник от 2007 г. Заместник-председател на ОбС Мездра два мандата, член на Постоянната комисия по образование, култура, спорт, туризъм и работа с младежта. Член на ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по Стопански дейности и евроинтеграция. Участва активно в работата на ОбС Мездра. Два мандата е организационен секретар на партията в община Мездра. От начало на тази година е избрана за общински ръководител на ПП ГЕРБ. Горда е с двамата си сина - Даян, на 23 год., носител на множество медали и отличия, Републикански шампион по шах, състезател на Националния отбор на България, получил квота за участие в Европейските първенства 2011 год. за отборно първенство в Румъния и индивидуално в България, в момента студент по Право - четвърти курс. По-малкият- Венелин, на 15 год., увлечен от майка си по спелеологията, е участник в множество експедиции, някои от които и международни. Яна Нинова споделя, че винаги следва принципа си всичко, което прави, да го прави така, че да може да върви с вдигната глава, да гледа хората в очите и никога да не се срамува от делата си. Определя се като прекалено пряма и директна, което не се харесва на някои. Изпитва нетърпимост към несправедливостта и лъжата. Отговорна е към поетите ангажименти. Смята се за щастлив човек за това, че е успяла през годините да изгради прекрасно семейство, да отсее малко на брой, но безценни приятели.

 


 

Г-жо Нинова, Вие сте новият председател на Общински съвет - Мездра. Какво означава това за Вас?

Осъзнато поета отговорност. Смятам за грешно общоприетото мнение, че политиката е мръсна работа. Някои от хората в нея я превръщат в такава. Политиката наистина привлича хора с различни интереси, но тежест имат единствено почтеност, възпитание, професионализъм и човещина. Размисъл, принципност, търпение, и умение да разбираш другите-това е разбирането ми за успешна работа.

Какви са очакванията Ви за новия мандат на Общинския съвет?

По-скоро имам желание - да преодолеем политическите си различия и да се обединим около една единствена цел-община Мездра. Проблемите са много, някои са от години. Финансовото състояние, безработицата, здравеопазване, образование, инфраструктура - това е само малка част от предизвикателствата пред нас в община Мездра. Единствено обединени ще работим пълноценно за решаване на всеки един проблем. Очаквам именно това - разумът и отговорността да надделеят над партийните пристрастия.

Планирате ли някакви промени и в каква насока?

Общинският съвет е колективен орган, а неговият председател има точно определени права. Каквито и промени да планирам, те няма да са без съгласието и решението на общинските съветници.

Какви ще бъдат вашите приоритети като председател?

Искам да остана вярна на себе си. Научих се, че откровеност не се налага чрез увъртане, истината - чрез лъжа, а свободата - чрез ограничения. Не искам и няма да слагам маска. След време всяка маска пада и се показва истинското лице. Аз искам да съм винаги с истинското си лице.

Колко партии са представени в Общинския съвет?

Пет - БСП, ПП ГЕРБ, АБВ, Народен съюз, Либерален алианс.

Очаквате ли да има разбирателство между тях?

Надявам се. Ще дам всичко от себе си в тази насока. Не бих си позволила да деля колегите по партийно представителство или да не бъда председател на целия общински съвет. Смятам, че от момента, в който съм поела това задължение, моята партийна ангажираност остава за извънработното ми време. Не намирам за редно да смесвам двете неща.

Как виждате развитието на града през следващите 4 години?

Мездра е прекрасен град с прекрасни хора, но икономическата криза е сложила своя отпечатък и тук. Сигурна съм, че ще продължи надграждане на постигнатото, така че след 4 години Мездра да е още по-хубава, с по-оживена и с по-усмихнати и щастливи хора.
2015-12-04 10:42:46