Ремонтираха Здравната служба в Мизия

Ремонтираха Здравната служба в Мизия

В предвидения срок от 2 месеца завърши ремонтът на Здравната служба в Мизия, който беше реализиран със спечеления от Община Мизия проект по "Красива България”, мярка М 02 - "Подобряване на социалната инфраструктура”. Подменена е изцяло старата дървена дограма, направена е външна топлоизолация на сградата, която е боядисана в меки пастелни цветова, поставени са нова мълниезащитна инсталация и козирки на входовете.

След приключване на санирането са отремонтирани и кабинетите, което влиза в задълженията на общопрактикуващите лекари и лаборанти- наематели на помещенията.

С реализирането на проекта е постигната основната цел-повишаване достъпа до качествени здравни услуги.

 

 
2015-09-21 15:32:30