Отлично представяне на Софрониево в Копривщица

Отлично представяне на Софрониево в Копривщица

На 7, 8 и 9 август в Копривщица – местността „Войводенец” се проведе 11-тия Национален събор на българското народно творчество „Копривщица 2015”.  Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”, с.Софрониево, участва с изява на Танцов състав за стари обичаи и изворен фолклор „Сърбеница”.  Танцовият състав изпълни  местни автентични влашки хора: „Балуца”, „Жувятеле”, „Сигна”, „Три пазаще”, „Чукърлана”, „Шумадия”. За своето отлично и атрактивно изпълнение състава получи следните грамоти и награда: Грамота за участие, Грамота за постижения в представянето на Единадесетия национален събор на българското народно творчество Копривщица 2015 и  Кадифен плакет – Копривщица 2015.

Читалищното ръководство благодари за всеотдайната работа на самодейците и на тяхната самоотверженост в подготовката и участието в етапите на 11-ти Национален събор на българското народно творчество „Копривщица 2015” /I-ви етап – 20.06.2015 г. -Регионален преглед в Оряхово; II-ри етап-7-9.08.2015г. - Копривщица/.

За да се осъществи самото участие на самодейците в Националния събор „Копривщица 2015” спомогна финансовата подкрепа /500 лв. от представителните разходи/ на кмета на Община Мизия, д-р Виолин Крушовенски,  за което колективът и ръководството сърдечно благодарим. Благодарим и на нашите спомосъществуватели от с. Софрониево, бизнесмените Надежда Цветкова и Мирослав Маринов, благодарим на членовете на Читалищното настоятелство, благодарим на всички наши съмишленици, подкрепящи ни и спомагайки да се осъществи това участие.

Надяваме се да продължим в същия дух дейностите на читалището.

 

Секретар: Офелия Спасова

 

 
2015-08-12 09:30:51