Център подкрепящ децата на Враца стана на 15 години

Център подкрепящ децата на Враца стана на 15 години

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Враца отбеляза 15 години от създаването си. Регионална конференция „От училище към независим живот“ събра на едно място стотици гости, сред които областният управител Стефан Красимиров, заместник-кметът Петя Долапчиева, началникът на РУО Лорета Колева, Бояна Алексов от Министерство на образованието, експерти, директори на образователни и социални институции, родители и деца.

Регионалният център е специализирано обслужващо звено на МОН за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Враца. Предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа за личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на областта, като и подсигурява ресурсно подпомагане на места, където няма назначени ресурсни специалисти към учебните заведения.

Към регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. 

Директор на РЦПППО-Враца е Галина Статкова. Тя приветства всички присъстващи на конференцията.

„Едно е да си различен, защото имаш олимпийски медал, а друго е да си различен защото не можеш да направиш и една крачка. И кое е по-ценно, кое иска повече отдаденост-да станеш първи или да направиш първата си крачка. Съзнавам колко различни са нещата, но всеки успех има своето измерение и своето значение. Заели сме се с подпомагането на децата и не очакваме медали, а да постигнем максимално възможното. Това се случва благодарение на целия ни екип и на всички наши партньори и родителите. Пътят е труден, неотъпкан, но благодаря на всички вас, че го извървяваме заедно“, каза Галина Статкова.

„Заслугата обществото да започне да променя своето мислене и да приема всички деца е ваша!, поздрави екипа началникът на РУО.

 

Калоян Дамянов, директор на Регионалния център в София отбеляза заслугите на врачанския екип.

„Много пилотни модели за приобщаващо образование, започнаха именно от Вас! Тук колегите са силно мотивирани и с голям капацитет“, отбеляза гостът.

Ретроспекция за изминалите 15 години от създаването на центъра направи Весела Павлова-Каменова, която е първият назначен ресурсен учител.

Със сълзи на очи тя припомни началото през есента на 2006г., когато са разполагали само с две стаи в помощното училище, с малкия опел на колежка, но и с изключително ентусиазиран екип. Разказа за трудностите и за успехите в работата и напредъка на децата, за активното им включване в редица културни събития и инициативи. Почетени бяха и колегите, част от екипа, починали в годините, но дали много за децата.

Илияна Киркова от РЦПППО също се включи във форума, а Калина Христова представи проектните им дейности.

Музикален поздрав към присъстващите поднесоха пианистката Елица Стефанова, Хриси Пачалова, която се прочу след участие в „Гласът на България“, както и още много бивши и настоящи ученици, ползвали подкрепа от ресурсни специалисти от центъра. 

Безброй бяха букетите и поздравителните адреси, които получи директорът на Регионалния център за подкрепа Галина Статкова и нейния екип.

 


2
3
4
5
6
7
8
9
15
16
18
20
21


2022-06-21 15:17:22