Ученици готвят шествие „Не на тормоза!“

Ученици готвят шествие „Не на тормоза!“

Дейности по проект „Be buddy, not bully” („Заедно срещу тормоза“) стартира СУ „Иван Вазов“-Мездра. Координатор е Румъния, а партньори България, Испания, Литва и Турция. Дейностите са насочени към ученици от 8 и 9 клас, а ръководител е учителят по английски език Йоана Константинова. Сред основните цели са: да се намали тормозът в училище и в семействата на деца в риск; да се помогне за интеграцията на децата с помощта на посещения на различни клубове (спорт, музика, танци, изкуство); изследване на различни култури и заздравяване на отношенията деца-родители. По проекта ще бъдат проведени различни инициативи, като например ден на розовата фланелка; шествие под надслов „Не на тормоза!“; ролеви игри, изложби; посещение на отдел „Закрила на детето“, както и на домове за деца и стари хора. Проектът е 2-годишен, като се предвиждат и различни мобилности, първата от които ще е през декември, а домакин ще е СУ „Иван Вазов“-Мездра. Гостите от държавите-партньорки ще останат в България 5 дни, а учениците ще нощуват в домовете на свои връстници в Мездра. 

 

 

 
2018-10-30 10:07:16