Лом пише стратегия за 3.8 млн. евро

Лом пише стратегия за 3.8 млн. евро

Проекти на обща стойност 3. 8 млн. евро ще разработят малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища и читалища от община Лом по многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Тя ще бъде разработена след учредяването на Местна инициативна група и одобрена от Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните.
В информационните срещи бяха представи мерките, по които може да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по 6 оперативни програми на обща стойност 3 810 000 евро, които са определени специално за община Лом.
„Този проект дава възможност на всички да засилят своята икономическа активност, да реализират своите идеи, а какво по-хубаво от това“, каза кметът Пенка Пенкова и призова всички за активност и отговорност при разработването на проектите. От Стратегията на МИГ-Лом могат да се възползват и собственици на територии в „Натура 2000“, за които са предвидени над 50 000 евро от Оперативна програма „Опазване на околната среда“.
2016-11-28 16:02:54