Засилен интерес в Мездра към Националната програма за енергийна ефективност

Засилен интерес в Мездра към Националната програма за енергийна ефективност

Над 40 домоуправители се отзоваха на Информационната среща, организирана от Община Мездра във връзка със старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.На нея вр. и. д. кмет на Община Мездра инж. Николинка Кътовска направи разяснения за най-важните моменти в програмата, която предоставя 100%безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийнаефективност в жилищни сгради, строени по индустриален способ - едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи и едроплощен куфраж, с минимален брой апартаменти в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно преназначение.

Представителите на собствениците бяха информирани кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. А така също: какви са задълженията на Общинската администрация, какви меркище се финансирати кое се счита за недопустим разход.

Накрая гражданите зададоха актуални въпроси, свързани с участието в програмата за безплатно саниране на сградите.

Информационна брошура за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, проект на Методически указания за изпълнение на програмата и необходимите образци на документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Община Мездра:

 

http://mezdra.bg/?page_id=11207

 

Мирослав Гетов
2015-01-22 16:41:59