Мездра с бюджет от 11.6 млн. лв.

Мездра с бюджет от 11.6 млн. лв.

На 7 февруари се проведе общественото обсъждане на отчета на бюджета за 2012 г. и проекто-бюджета за 2013 г. Кметът Иван Аспарухов подчерта, че въпреки финансовата криза община Мездра е не е допуснала отстъпление от поетите ангажименти- запазване качеството и броя на публичните услуги, запазване на всички бюджетни звена и функции и осигуряване на ресурс за изпълнение на европейските проекти. Особено важна е и социалната политика- дофинансиране на детските градини с над 200 000 лв., на социалния патронаж с %% % и предоставените 45 000 лева за първо раждане на дете. Значително е и увеличението на местните приходи, от които 256 000 лева от концесии. Благодарение на изпълняваните 5 проекта по ОП “Човешки ресурси”  на стойност около 1 млн. лева са открити 340 работни места. Два са европроектите по  ОПРР и 1 по “Административен капацитет”.

През 2013 г. общият размер на общинския бюджет ще бъде 11 670 611 лв., което е с 1 млн. повече от миналогодишния. През тази година общината ще получи с 23 000 лв. повече за поддържане на пътища и 150 000 лв. капиталови разходи. В капиталовата програма ще бъдат вложени 1 042 000 лева., основно за пътища, улици и площади, както и за детски площадки и социални обекти. “Едно от най-важните ни постижения е, че запазваме непроменени размерите на местните данъци, такси и услуги”, подчерта Иван Аспарухов. Гордост, но и предизвикателство за нас са четирите европейски проекта на стойност 26 млн.лева. Те са за саниране на учебни заведения, довършване на туристическите атракции, деинституционализация на социалните институции за деца в риск и доизграждане на канализация и изграждане на пречиствателна станция в Мездра.
2013-03-27 16:20:30