150-годишен юбилей празнува ор€ховското читалище "Ќадежда 1871" /—Ќ»ћ »/

150-годишен юбилей празнува ор€ховското читалище

—ъс стилен концерт храм-паметник читалище "Ќадежда 1871" в ќр€хово отпразнува сво€ 150-годишен юбилей.

 ратка историческа справка за забележителната истори€ на този храм на духа представи неотразимата водеща ћариела Ћичкова.

— аплодисменти на сцената бе посрещнат и най-малки€ самодеец- ƒавид, който изпълни специално написаното за повода стихотворение "Ќадежда" на художествени€ ръководител »ли€н “одоров. —илно развълнуван, председател€т му јндрей ѕетров благодари на всички онези, които са отделили средства, време и талант, за да има читалището такива забележителни успехи. —ъс специални плакети за ц€лостен принос за развитието му б€ха отличени дългогодишни€ секретар ’ризантема –ашева, диригентът на ќр€ховски€ духов оркестър  узман  узманов и театралът ћихаил  улешов. ѕредседател€ јндрей ѕетров благодари и на колектива си: Ѕор€на ћаринова- секретар, ÷ветанка ћихайлова - организатор културни дейности, »ли€н “одоров- художествен ръководител, –ени —тефанова - касиер, ƒил€на ¬илхемова - домакин и Ќели  узманова- библиотекар.

 метът на община ќр€хово –осен ƒобрев подчерта, че в такива вълнуващи моменти с положителни вибрации и атмосфера фразата "за нас е чест" придобива истински, а не клиширан смисъл. «ащото читалище "Ќадежда" със сво€ значим културен продукт е било и ще бъде пример за подражание. “ой поднесе кошница с цвет€ и портрети на архитектите на читалищната сграда- прочутите ÷олов и ¬асильов, дело на друг гол€м ор€ховски художник- проф. ћарин  оцев, както и букет на водещата ћариела Ћичкова. ѕоздравителни адреси и цвет€ поднесоха още председател€т на ќб—-ќр€хово –ум€на ƒекова и директорът на музе€ ≈вгени€ Ќайденова.

¬ концерта по повод юбиле€ взеха участие наследниците на прочути€ женски хор- певческа група "ќр€ховски напеви" с корепетитор «ахари ƒимов и ръководител ÷ветанка ћихайлова, мажоретни€ състав "јлександрийка" с ръководител Ѕор€на ћаринова, прочути€ ќр€ховски духов оркестър с художествен ръководител  ало€н “райков, акордеонистът ÷ветослав Ќиколов, трите танцови състава към читалище "Ќадежда"- "»зворче" и "ќреховче" с ръководител »ли€н “одоров и за автентичен фолклор "ќр€ховски ритми" с ръководител Ѕор€на ћаринова. “е се надиграваха със специалните гости- детски танцов състав "Ѕалканджийче" от ƒр€ново, за да покажат, че българските хора се игра€т еднакво добре край ƒунава и в Ѕалкана.  улминаци€ на юбиле€ бе специалната празнична "торта" с фотоси от истори€та на читалището, изработена и подарена от ор€ховчанката ≈лизабет ѕламенова ¬анева, ко€то притежава магазин за сладкарски инструменти и консумативи във ¬елико “ърново. ќгнен спектакъл и дълго хоро пред уникалната читалищна сграда отзнаменуваха кра€ на хубави€ празник.

ѕочетен плакет от —ъюза на народните читалища, поздравителен адрес от министъра на културата проф. ћинеков, много цвет€ и подаръци получи културната институци€ за юбиле€ си. «а всички гости имаше празнични сувенири- магнити, дипл€ни и юбилеен вестник.
2021-09-12 14:46:17