Музеят също е започнал своята дейност в читалището, подчерта неговият директор Евгения Найденова

Музеят също е започнал своята дейност в читалището, подчерта неговият директор Евгения Найденова2021-09-12 10:46:22