Огнен спектакъл и дълги хора бяха кулминацията на юбилея

Огнен спектакъл и дълги хора бяха кулминацията на юбилея2021-09-12 10:52:57