’ил€ди се забавл€ваха на фестивала "ƒа завием баница и..." в  рушовица /—Ќ»ћ »/

’ил€ди се забавл€ваха на фестивала

ѕовече от 8 часа продължи първото издание на фестивала "ƒа завием баница и...", което изпълни централни€ площад в мизийското село  рушовица. »де€та, дадена от местни€ пенсионерски клуб "ƒълголетие", бе подета от община ћизи€ и се превърна в гол€м празник на народните песни, танци и обичаи, вкусни гозби, вина и ракии...и разбира се десетки баници, направени от сръчните домакини.

„италища от общините  озлодуй, ћизи€ и Ѕ€ла —латина б€ха наредили кътове с местни деликатели и сувенири, изработени от есенни плодове. ѕлощад "ѕроф. »ван ћитев", който носи името на откривател€ на шести€ сърдечен тон- българското откритие на 20 век, който е роден тук, бе декориран с различни кътове. ќсобено впечатл€ващ бе сътворени€ от местното читалище "ѕросвета", наречен  рушовска къща. ¬ него са пресъздадени различните одаи и кътове в домовете на старите крушовчани, като тези традиции местното читалище пази и пресъздава. ќблечени в местни носии, мъжете сед€ха около трапезата и вдигаха наздравици, а жените вар€ха пилешка чорба. Ѕаница и пита -слънце на м€сто омеси лично председател€т му ÷ецка ƒам€нова, а след това всички самодейци пресъздадоха обичаи на фестивалната сцена. Ќай-малките гледаха едно друго в "детската ста€", в очакване да изл€зат на сцената.

 акто подобава на власи, софрониевчани се представиха с качамак, дело на Ћюдмил ћейцов, баници и оригинални вина от малини и касис, направени майсторски на ¬асилка “ошева.

Ќай-малките готвачки б€ха ученичките от л€тната програма с деца, като петокласничката ћихаела и нейни€ ръководител ≈вгени€ ћитева представиха панички от тесто, в който може да се слага сладолед и други неща, сладко от дюли и различни сладки.

Ѕезспорно най-гол€мата баничарка се оказа »ли€на “одорова. —лед като ц€л живот е била готвачка-и в детска градина и в социален патронаж, сега на не€ се падна честта да завива ц€л ден на площада вкусни баници, печени на гьоз. —ръчната баба усп€ да направи близо 500, тъй като стотиците гости на празника се ред€ха на опашка, за да излапат вкусотиите. Ќейни помощнички в печенето б€ха ћиглена »ванова и Ќад€ √ечева. "¬инаги печивата са ми били силата- баници, мекици, питки и сладкиши и наистина се радвам, че съм на този празник", сподели т€.

 омпетентното жури начело с председател€ на ќбс в ћизи€ “ат€на —пасова определи победителите в кулинарните конкурси, но това че всички €сти€ б€ха излапани за минути показа, че наистина всички участници са големи кулинари и класирането н€ма никакво значение.

”частниците в културната програма получиха грамоти и сувенири от община ћизи€, а едно от първите хора поведе младата кметица на община ћизи€ ¬ал€ Ѕерчева, ко€то лично посети десетките щандове и поздрави самодейците. ќт най-малките до най-възрастните се забавл€ваха от сърце, зажаднели от дълго за среща, заради епидеми€та. —пециални поздравлени€ заслужава екипът на община ћизи€, начело с ¬ал€ Ѕел€шка и всички, които помогнаха да се случи този вълнуващ празник. “е от сво€ страна обещават, той да стане традиционен.

—ред гостите на празника б€ха народните представители  расен  ръстев и јнастас ѕопдимитров, областни€ лидер на Ѕ—ѕ »вайло Ћилов, кметове на села и общински съветници от ћизи€, Ѕ€ла —латина и  озлодуй.
2020-10-11 08:45:27