Сред най-малките готвачки бе и петокласничката Михаела от ОУ "Цанко Церковски" с ръководителя си Евгения Митева

Сред най-малките готвачки бе и петокласничката Михаела от ОУ2020-10-10 18:56:17