Мисията ни е да върнем българските хибриди царевица по родните земи

Мисията ни е да върнем българските хибриди царевица по родните земи

Доц. д-р Наталия Петровска - директор на Институт по царевицата - Кнежа


Въпреки огромната конкуренция държим 35 % от сортовата листа на царевицата


Г-жо Петровска, Институт по царевицата чества 95 години. С какви събития ще отбележите тази внушителна годишнина?

На 10 септември в читалище „Борба“ в Кнежа от 10.00 ч. организираме тържествена сесия, след което за доброто настроение на всички ще се погрижат „Фамилия Тоника“. Поканили сме видни гости, колеги от цялата страна, земеделски производители, бивши и настоящи колеги, както и всички съграждани. Предвидили сме посещение на демонстративно поле, за да могат земеделските производители и заинтересованите лица да се запознаят с достиженията на Института.

В своята 95-годишна история Института по царевицата има над 100 създадени и внедрени хибрида, а 27 бр. от тях се поддържат със сертификати в Патентно ведомство. На 11 септември ще се проведе Международна научна конференция на тема „Предизвикателства и иновации в съвременното земеделие“. Участници в конференцията, освен колеги от страната, ще са и проф. Сиджа Сонг и проф. Йордан Цветков от Хейлудзянската  селскостопанска академия - гр. Харбин, Китай.

Станахте Директор на ИЦ - Кнежа преди година. Какво постигна научното звено през този период?

Следваме програмата за развитие на Института, с която кандидатствах за отговорната длъжност. Смея да твърдя, че от предвиденото за 4 годишен период, голяма част успяхме да постигнем за една година. Възобновихме работата по направление високолизинови царевици, към които никога не е липсвал интерес, но не се работеше. Вече има доцент на това място и направлението е възстановено. Успяхме да се включим в Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ към МОН. Ангажирани са доста колеги по тази програма, а с приходите от нея възнамеряваме да обновим лабораторното си оборудване. С подкрепата на Община Кнежа и кмета на града Илийчо Лачовски успяхме на увеличим обработваемата си земя с 400 дка, за което изказваме искрена благодарност. Започнахме почистване на самозалесили се площи, успяхме частично да ремонтираме фасадата и входа на Института, с което и днес се радваме на по-различен облик.

Участвате на редица международни изложения с различни хибриди. Кои са най-успешните?

Ежегодно участваме на различни международни изложения и конкурси. През 2019 г. новите ни хибриди Кн 317, Кн 461 и Кн 560 са отличени със златни плакети и медали, като иновативни продукти. Новите хибриди Кн 565 и Кн 648 са признати от ИАСАС само след двугодишно изпитване при задължително три, поради доказано високи резултати. Извършено е семепроизводството на тези хибриди и през 2020 г. можем да ги предложим на земеделските производители.

Работите ли върху нови хибриди?

Не сме прекъсвали работа по създаването на нови високодобивни и адаптивно ценни хибриди царевица. Преди 2000 г. селекцията беше насочена по създадване на средно късни и късни хибриди. След  това Институтът се преориентира в работа по ранните и средно ранни групи на зрялост, които са най-търсените на пазара. В резултат на това днес можем да предложим 7 нови, висопродуктивни хибрида: Кн 307, Кн 310, Кн 317, Кн 320, Кн 435, Кн 442 и Кн 461. В системата на ИАСАС през 2019 г. са включени за изпитване за биологични и стопански качества - 6 броя хибриди, а за различимост хомогенност и стабилност - 11 бр. хибриди и самоопрашени линии на Института, което означава, че и през 2020 г. ще имаме нови хибриди на пазара.

Какво е мястото на Института по царевицата в българския аграрен сектор? С какво институцията допринася за модернизацията му?

Институтът по царевицата в гр. Кнежа е единственият в страната специализиран научноизследователски център по въпросите за селекция и семепроизводство на царевицата, което поставя пред нас нелеката отговорност да устоим на голямата конкуренция. В страната се внасят царевични хибриди на 13 броя чуждестранни институти и фирми. Въпреки това, от вписаните в Официалната сортова листа на страната 217 бр. царевични хибриди и родителски форми, 75 бр. или общо 35 % са на Институт по царевицата - Кнежа.

Този красноречив факт е показателен за успешната селекционна дейност на Институт по царевицата - Кнежа и мястото му в българския аграрен сектор.

Нашите хибриди мерят ръст със световните. Налице е изключително силна конкуренция на пазара на царевични семена у нас, каквато няма при нито една друга земеделска култура. Въпреки това, ние продължаваме да излъчваме нови хибриди, които са създадени в условията на страната и по-подходящи за българските полета.

Какви са Вашите амбиции, свързани с бъдещето на Института до неговото столетие?

Амбицията на научния и трудов колектив е да запази имиджа на Института в условията на пазарна икономика. Основна наша цел е да устояваме на силната конкуренция и не само да запазим високия пазарен дял на царевични хибриди, селекционирани в Института, а да постигнем положителен ръст на пазара на царевични семена у нас. Или с други думи казано, мисията ни е да върнем българските хибриди царевица по родните земи. Забелязваме възроден интерес от страна на земеделските производители и фермери към българската селекция при царевицата, което ни кара да вярваме, че мисията ни ще бъде успешна.

 

Интервю на Иво ЙОРДАНОВ
2019-09-10 00:30:37