Бъдещите млади учени - възпитаниците на Професионалната гимназия “Стефан Цанов” в Кнежа на ден на отворените врати в института.

Бъдещите млади учени - възпитаниците на Професионалната гимназия “Стефан Цанов” в Кнежа на ден на отворените врати в института.2019-09-10 00:28:50