2017-а е годината на асфалта в община Криводол

2017-а е годината на асфалта в община Криводол

Петър Данчев, кмет на Община Криводол


Доста бурна политически е тази година за община Криводол. Коя е причината за напрежението според Вас?

Поводът е тежкото финансово състояние на община Криводол. Но истинската причина са десетките заложени финансови бомби от успешното, /в кавички/ управление от два мандата на Николай Иванов. Незавършени и неразплатени обекти, съдебни дела, запори на сметките на общината, блокиране на работата й. Това е нашето трудно ежедневие вече 6 години. И въпреки че наследихме от него почти 8 млн. лева неразплатени дългове, успяхме с икономии и разумни разходи да ги намалим наполовина. Най-голямото бреме за общината безспорно е изтегленият през 2008 г. неразумен дългосрочен кредит от 4 млн. лв. без каквото и да е обезпечение, който ще се изплаща до 2024 г. и “изяжда” почти 2/3 от собствените годишни приходи. Именно от това възникват и най-големите финансови проблеми за общината, а последствията са: невъзможност за своевременно разплащане на текущите разходи, натрупване на просрочени задължения и ограничаване в предоставянето на услуги за населението и издръжка на населените места само до най-необходимите и неотложните. За съжаление тази ситуация ще продължи до 2024 г., когато е крайният срок за погасяването на банковия кредит и това е резултат от едно “далновидно и много компетентно” решение на общинското ръководство от 2008 г., а последствията плащаме всички ние в един немалък срок от 16 години. Другото, което рефлектира и утежни финансовата ситуация в общината през текущата година, са съдебни решения, едни влезли в сила, други в процес на обжалване пред последна инстанция, но с право на предварително изпълнение и респективно - извадени изпълнителни листове и наложени запори на банковите ни сметки. Това са дела, заведени на общината още в началото на 2012 г., и до сега се оспорват пред съда. Немалка част от исковите претенции бяха отхвърлени в процеса на делата като недоказани и/или за неизвършени дейности, но друга част към момента са потвърдени. Тези дела са по договори, сключени през 2007-2008 г. Четири от тях са за ЕСКО договори за енергоефективност с доказан гарантиран резултат и срок за изплащане 7 години след приключване на ремонтните дейности за сградите на дома за деца в Галатин, читалището в Криводол и административната сграда на общинска администрация и едно - за извършени и неразплатени строително-ремонтни дейности, приети с протоколи през юли и август 2011 г. за изграждане на ЦНСТ в Криводол - познати на населението като къщички за настаняване на деца в неравностойно положение след закриването на дома в Галатин. Но дълговете са дългове и трябва да се плащат, независимо кога във времето, кой и при какви обстоятелства и съображения е довел до възникването им.

Какво се случва с прословутия Дом за стари хора в Уровене, след като и “Господари на ефира” се занимаваха с него?

Сагата с него е от 2005 г. Всъщност той никога не е бил Дом за стари хора, а бивше затворено училище, което е трябвало да се превърне в такъв. В момента тече проверка от МТСП, която трябва да установи какви пари са харчени и защо той не е бил завършен. Ремонтът му е започнал с европейски пари. След това през април 2009 г. Министерството на финансите отпуска 450 000 лв. за довършването му. От тях на изпълнителя са разплатени само 74 000 лв. През 2013 г. от собствени приходи по време на моя мандат сме му изплатили по фактури за СМР 102 000 лв. Останалите целеви 376 000 лв., преведени при предишния кмет, ги няма в сметките на общината. Когато станах кмет и отидох там, установих, че обекта няма ток, вода, парно. И как при това положение Министерството ще ни разреши да направим Дома и да оживим това хубаво село! А парите не са изразходени по предназначение. Явно още преди есента на 2011 г. са използвани за нещо различно от това, за което са преведени.

Подобна неразумна инвестиция е и санирането с ЕСКО-договор на дома в Галатин. Договор, който ще се изплаща 7 години, при положение, че се е знаело, че институцията ще бъде закрита след две години. На нейно място се е планирало от администрацията на Николай Иванов изграждане на 3 ЦНСТ-та в Криводол. За целта отново МФ му отпуска 1 152 000 лв. Резултатът отново е печален. Една е завършена, другата е до основи и всичко тъне в бурени. А там в момента биха работили поне 30 човека от града! Сключен е договор за строителство с фирма за 942 000 лв., платени са 864 000, а останалите 209 000 лв. отново не ги заварих в сметката на общината! И в момента, както посочих по-горе, изпълнителят ни е осъдил за около 100 000 лв., а резултатът от изпълнението на тези договори е плачевен.

Същата е сагата със спортния комплекс, в който са потънали 2 млн. лв. и отново не е довършен. Същото е и с канализацията, която е некачествена, и се наложи обследване и почистване на шахти и която е една цъкаща екологична бомба от фекалии, защото няма пречиствателна станция.

И все пак не може да нямате и добри новини?

Тази година може да бъде наречена годината на асфалта за община Криводол.  Жителите на три села в община Криводол се радват на ремонтирани улици. В Ракево, Лесура и Галатин е положен нов асфалт, което не се е случвало от десетки години. С целеви трансфер за капиталови разходи са отпуснати 550 000 лв. С тези средства е извършен ремонт на общо 7 улици в селата Ракево и Галатин, а изпълнител на обекта е ДЗЗД “Пътинжстрой” - Криводол. С целевата субсидия за капиталови разходи на общината от Бюджет 2017, в размер на 300 000 лева, са ремонтирани пък две улици в село Лесура. Благодарение на отличното ни партньорство с АПИ и ОПУ-Враца за първи път от 50 години е изкърпен пътят, който свързва Главаци с Вършец. Последната добра новина е от преди дни. След мое искане в края на юни до Агенция “Пътна инфраструктура“ за осигуряване на финансиране за рехабилитация на Републикански път III-1301 в частта Криводол - Галатин - Лесура - Фурен. Отсечката е около 20 км. Към искането е приложена подписка от 700 жители на общината. Получихме отговор, че са отпуснати 156 978 лв. с ДДС, с което е осигурено финансирането на ремонтните дейности. Те са започнали и се очаква да бъдат завършени до края на месеца. Очакваме подписване на договор с ДФЗ по ПРСР за преасфалтиране на  главните улици в Криводол, а за проекта за ремонт на пътя за Баурене имаме усилени спорове с ДФ “Земеделие”, но се надяваме и той да бъде одобрен и реализиран.

Община Криводол е единственият партньор от България в голям международен проект по програма “Европа на гражданите”. По него председателят на ОбС Петър Комитски участва във форум, организиран от община Таормина, Италия. През месец октомври Криводол ще е домакин на четвъртата проектна среща.

Имаме разработен проект за промяна на градския център, с който ще кандидатстваме за европейско финансиране за реализацията му пред  ДФЗ по програмата за развитие на  селските райони. Той предвижда съвременни архитектурни решения, зелени площи, водни площи и детски площадки и ще създаде красива визия на площада пред общината.

Какви други важни обекти ще се реализират в общината?

Аварийно се наложи да се ремонтира мостът в Добруша. На съоръжението бяха извършени укрепителни дейности, след като поройните дъждове през късната пролет, го разрушиха. Тогава част от крилото на моста и части от пътната настилка се срутиха и паднаха в дерето. Възстановителните дейности са извършени от фирма “Строител - Криводол”, а стойността на обекта е 13 000 лв.

Подали сме искане до Междуведомствената комисия за бедствия и аварии за възстановяване на разплатените дейности. В същата комисия е внесен за разглеждане и одобряване и проект за ремонтни дейности на язовира в Лесура на стойност 300 хил. лв., като се предвижда ремонт на преливника, основния изпускател и изграждане на кула за наблюдение на нивото на водата в съоръжението.

Скоро ще започне ремонтът на моста при Краводер. От областното пътно управление обещават той да бъде изпълнен в съкратени срокове, тъй като се отклонява движението на Е-79 през Криводол. След проведени срещи и разговори, имаме тяхното обещание да бъде направен и път, който да свързва селото с гробищния парк.

Имате и два спечелени проекти в кампанията “За чиста околна среда”. Докъде стигна изпълнението им?

Първият проект е за изграждане на площадка за фитнес на открито на стойност 10 000 лв. Тя се намира пред входа на стадиона и вече е готова. Монтирани са 7 фитнес уреда с каучукова настилка под тях, 8 пейки и 4 кошчета за отпадъци.

Другата разработка е на детска градина “Славейче”. Тя е на стойност 5 000 лв. и в нея е предвидено почистването на зелените площи и изграждане на екоплощадка. В двора на детското заведение в Криводол - IV район ще бъде монтирано комбинирано детско съоръжение, което включва - пързалка, люлка и беседка.

Какво ще пожелаете на жителите и гостите на традиционния Криводолски панаир?

Въпреки ограничените средства полагаме усилия да съхраним традициите и отново сме подготвили концерти за всяка една от вечерите, които да веселят всички криводолчани, пристигнали от близо и далеч. Много настроение, приятни мигове с близки и приятели и успехи пожелавам на всички от сърце. И нека продължаваме да работим за доброто на нашия роден Криводол!

 

 

Интервю на Иво ЙОРДАНОВ
2017-08-28 23:04:58