Нов фитнес бе направен пред стадиона по програма “За чиста околна среда”

Нов фитнес бе направен пред стадиона по програма “За чиста околна среда”2017-08-28 22:59:11