ЧЕЗ запозна ученици с разумно използване на eл. eнергията

ЧЕЗ запозна ученици с разумно използване на eл. eнергията

ЧЕЗ в България завърши обучението по „Енергийна ефективност и разумно използване на електроенергията”, което представлява първият етап от специално разработената образователна кампания на ЧЕЗ „За децата и енергията”. От 12 май стартират беседите на тема „Безопасно използване на електроенергията“.

Беседите по енергийна ефективност се проведоха в периода февруари-април 2014 г. сред ученици от първи до четвърти клас в 18 училища на територията на Западна България, от които 5 училища в София. В обучението участваха 1043 ученици от Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Етрополе, Перник, Кюстендил, Благоевград и Сандански и 409 ученици от София. От лекторите - служители на ЧЕЗ, децата научиха как се произвежда и за какво се използва електроенергията, как стига до дома и училището им, както и какво означава разумно потребление. По време на лекциите бяха използвани специално изготвени информационни табла, а всяко дете получи специална книжка-наръчник„За децата и енергията“,кактои допълнителни информационни материали за деца и родители.

"ЧЕЗ е отговорен корпоративен гражданин, затова смятаме за свой приоритет изграждането на потребителска култура при използването на електроенергия сред най-малките потребители - децата. Образователната кампания има за цел да научи децата как разумно да използват електричеството в дома, но и да ги научи да се пазят от инциденти, причинени от неправилно боравене с електроуреди у дома, в учебните заведения и на улицата”, каза Петър Докладал – Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Данните от проучването, проведено сред участвалите в първия етап на обучението ученици, показаха, че то е постигнало висока ефективност - за 86% от децата обсъжданата тема е била интересна, а 91% заявяват, че са научили нещо ново. Съветите за пестене на електроенергия ще приложат 79% от учениците, присъствали на беседите, а 87% искат да научат повече за електроенергията и начините за пестенето й.

Образователната кампания на ЧЕЗ „За децата и енергията“ се реализира сред ученици от начален курс на обучение в училищата на територията на Западна България в два модула - „Енергийна ефективност и разумно използване на електроенергията“ и "Безопасно използване на електроенергията“. Партньори на ЧЕЗ в инициативата са Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето.


Коментари2014-05-12 09:17:15