ОБРАЗОВАНИЕ
Филиалът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” във Враца отваря вратите си

Филиалът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” във Враца отваря вратите си

2020-02-18 13:05:18

Ден на отворените врати организира филиалът на ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий” във Враца. Той ще се проведе на 22 февруари – събота. Ще се представят на интересуващите се материалната база, преподавателския състав и възможностите за кандидатстване и обучение във Филиала. За учебната 2020/2021 г. ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца осъществява прием по общо 11 специалности. В професионално направление 1.2. Педагогика, към традиционно представените...

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ


2018-05-31 09:17:57