ОБРАЗОВАНИЕ
Четирима  учители  от ПГТР  проведоха  обучение  в  гр. Киршекир

Четирима учители от ПГТР проведоха обучение в гр. Киршекир

2020-08-04 12:46:45

Във връзка с осъществяване на дейности по проект на по програма „ Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „ Образователна мобилност за граждани“ КД 101 „ Мобилност на персонал в училищното образование“ по проект „ Училище от бъдещето“ по договор 2019-1-BG01-KA101-061318, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София-номинирана  агенция от Европейската комисия за България в периода 23-29.07.2020г. четирима учители от ПГТР проведоха обучение в...

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ


2018-05-31 09:17:57