ПТГ-Враца стартира нов проект

ПТГ-Враца стартира нов проект

ПТГ „Н. Й. Вапцаров“-Враца  започва реализирането на нов проект с име “ПО ПЪТЯ НА ПРОМЯНАТА – УЧИЛИЩЕ В НОВА РЕАЛНОСТ“ и договор № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030636. Проектът е  съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз , Ключова дейност 1  „Образователна мобилност за граждани” , дейност „Мобилност на учители и друг училищен персонал“. По него 8 учители от училището ще могат да участват в четири структурирани курсове в различни части на Европа като Валенсия, Испания, Флоренция, Италия и Амстердам, Нидерландия.

Основните цели на проекта са:

Да се придобие практическо разбиране как смесеното обучение и дигиталните технологии стимулират ученето и развиват компетентности у учениците;

 Да се придобият умения за прилагане на социалните медии в класната стая за ефективното й управление чрез иновативни методологии, мотивация, стратегии за сътрудничество и оценка;

 Да се придобият знания и умения за иновативни методи като: "обърната класна стая", учене чрез проекти, обучение чрез решаване на проблеми и казуси, обучение за развиване на креативност

Продължителността на проекта е 18 месеца.

 


2
4


2022-01-11 15:18:55