Врачански ученици опознават историята с пътуване до музеи

Врачански ученици опознават историята с пътуване до музеи

Ученици от ПГТР-Враца реализираха дейности по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.

Шестдесет и шест ученици от VIII клас на ПГТР посетиха Национален исторически музей, София и присъстваха на урок по история и цивилизации „Раждането на свободна България“ с преподавател Тодор Тодоров.

Петдесет и двама ученици от X клас посетиха къща музей „Димчо Дебелянов“ в Копривщица, където беше изнесен урок на тема „Да се завърнеш в бащината къща“ и „Помниш ли…“ с преподавател по български език и литература Огнян Николов.

Целта на така проведените уроци е предизвикване интереса на учениците към учебното съдържание, по-лесното му възприемане и усвояване, и повишаване мотивацията за учене.

 

 


2
3
4


2021-05-27 14:29:41